Gå til hovedindhold

Vilkår og betingelser

§ 1 Grundlæggende bestemmelser

(1) Følgende vilkår og betingelser gælder for alle de kontrakter, som du indgår med os som udbyder (Apalis Home GmbH) via internetsiden www.micasia.dk. Medmindre andet er aftalt, modsiges inddragelsen af eventuelle betingelser, som du har gjort brug af.

(2) En forbruger iht. nedenstående bestemmelser er enhver fysisk person, der indgår en retshandel med formål, der i overvejende grad hverken kan henføres til deres erhvervsmæssige eller selvstændige erhvervsmæssige virksomhed. En erhvervsdrivende er enhver fysisk eller juridisk person eller et retskraftigt partnerskab, der ved indgåelsen af en retshandel udøver deres selvstændige erhvervsmæssige eller kommercielle virksomhed.

§ 2 Kontraktens indgåelse

(1) Genstanden for kontrakten er salg af varer.

(2) Så snart det pågældende produkt placeres på vores hjemmeside, giver vi dig et bindende tilbud om at indgå en kontrakt på de betingelser, der er angivet i varebeskrivelsen.

(3) Kontrakten indgås via online indkøbskurvssystemet på følgende måde:
De varer, der tilsigtes at købes, lægges i »indkøbskurven«. Du kan bruge den tilsvarende knap i navigationslinjen til at hente »indkøbskurven« frem, så du til enhver tid kan foretage ændringer der.
Efter at have hentet siden »Kasse« og indtastet dine personlige oplysninger samt betalings- og forsendelsesvilkår, vises herefter alle ordredata igen på ordreoversigtssiden.
Hvis du bruger et straksbetalingssystem (f.eks. PayPal / PayPal Express, Amazon-Payments, Sofort) som betalingsform, vil du enten blive sendt videre til ordreoversigtssiden i vores online shop, eller også vil du først blive sendt videre til hjemmesiden for udbyderen af straksbetalingssystemet.
Hvis du videresendes til det pågældende straksbetalingssystem, skal du foretage det relevante valg eller indtaste dine data her.
Du bliver herefter sendt tilbage til ordreoversigtssiden i vores online shop. Inden du sender ordren, har du her mulighed for at tjekke alle oplysninger igen, ændre dem (også vha. internetbrowserens »Tilbage«-funktion) eller annullere købet.
Når du sender ordren afsted ved at klikke på knappen »Køb«, erklærer du, at du accepterer tilbuddet på en juridisk bindende måde, hvorved kontrakten indgås.

(4) Dine anmodninger om udarbejdelse af et tilbud er ikke bindende for dig. Vi giver dig et bindende tilbud i tekstform (fx via e-mail), som du kan acceptere inden for 5 dage.

(5) Behandlingen af ordren og fremsendelsen af alle oplysninger, der er nødvendige i forbindelse med indgåelsen af kontrakten, sker via e-mail, i nogle tilfælde automatisk. Du skal derfor sikre dig, at den e-mailadresse, du har gemt hos os, er korrekt, at modtagelsen af e-mails kan garanteres rent teknisk og især, at den ikke forhindres af SPAM-filtre.

§ 3 Individuelt udformede varer

(1) Du stiller senest de relevante oplysninger, tekster eller filer, der kræves til den individuelle udformning af varerne, til rådighed for os via online bestillingssystemet eller via e-mail umiddelbart efter indgåelsen af kontrakten. Enhver af vores evt. krav til filformater skal overholdes.

(2) Du forpligter dig til ikke at overføre data, hvis indhold krænker tredjeparters rettigheder (især ophavsrettigheder, navnerettigheder, varemærkerettigheder) eller overtræder eksisterende love. Du fritager os udtrykkeligt fra alle krav fra tredjeparter, som gøres gældende i denne sammenhæng. Det gælder også omkostningerne til den juridiske repræsentation, der kræves i denne sammenhæng.

(3) Vi kontrollerer ikke de overførte data ift. indholdets rigtighed og påtager os intet ansvar for fejl i denne henseende.

§ 4 Tilbageholdelsesret, ejendomsforbehold

(1) Du kan kun gøre brug af en tilbageholdelsesret, hvis der er tale om krav fra samme kontraktforhold.

(2) Varerne forbliver vores ejendom, indtil hele købssummen er betalt.

§ 5 Garanti

(1) De lovmæssige garantirettigheder gælder.

(2) Som forbruger bedes du straks efter leveringen kontrollere varen for fuldstændighed, åbenlyse fejl og transportskader og hurtigst muligt informere os og speditøren om eventuelle reklamationer. Hvis du ikke gør det, har det ingen indflydelse på dine lovmæssige garantikrav.

§ 6 Lovvalg, opfyldelsessted, værneting

(1) Tysk lov er gældende. For forbrugere gælder dette lovvalg kun, såfremt det ikke ophæver beskyttelsen iht. ufravigelige bestemmelser i loven i det land, hvor forbrugeren har sit sædvanlige opholdssted (begunstigelsesprincippet).

(2) Opfyldelsesstedet for alle ydelser, der har at gøre med de eksisterende forretningsforhold med os og værnetingsstedet, er vores hovedsæde, hvis du ikke er en forbruger, men en købmand, en juridisk enhed under offentlig ret eller en særlig fond under offentlig ret. Det samme gælder, hvis du ikke har et generelt værneting i Tyskland eller EU, eller hvis din bopæl eller sædvanlige opholdssted ikke er kendt på det tidspunkt, hvor der klages. Beføjelsen til også at appellere til domstolen ved et andet juridisk værneting, forbliver upåvirket heraf.

(3) Bestemmelserne i CISG-købeloven gælder udtrykkeligt ikke.

II. Informationer

1. Sælgerens identitet

Apalis Home GmbH
Königsbrücker Str. 34
01099 Dresden
Tyskland
Telefon: +49(0)351 26170330
E-mail: info@micasia.dk

Alternativ tvistbilæggelse:

Europa-Kommissionen tilbyder en platform for udenretslig online tvistbilæggelse (OS-platform), som kan tilgås på https://ec.europa.eu/odr

.

Vi er ikke villige til at deltage i tvistbilæggelsesprocedurer ved forbrugervoldgiftsnævn.

2. Informationer om indgåelse af kontrakten

De tekniske trin for indgåelse af kontrakten, indgåelse af selve kontrakten og mulighederne for rettelser udføres i overensstemmelse med bestemmelserne i »Kontraktens indgåelse«, der er en del af vores Vilkår og betingelser (Del I.).

3. Kontraktsprog, opbevaring af kontrakttekst

3.1. Kontraktsproget er tysk.

3.2. Vi gemmer ikke hele kontraktteksten. Inden afsendelse af ordren via online indkøbskurvssystemet, kan kontraktdata udskrives ved hjælp af browserens printfunktion eller gemmes elektronisk. Efter at vi har modtaget ordren, vil ordredataene, de oplysninger, der iht. loven kræves ved fjernsalgskontrakter, og Vilkår og betingelser blive sendt til dig igen via e-mail.

3.3. Hvis du anmoder om et tilbud uden for online indkøbskurvssystemet, modtager du alle kontraktdata som en del af et bindende tilbud i tekstform, fx via e-mail, som du kan printe ud eller gemme elektronisk.

4. Væsentlige egenskaber ved varen eller tjenesteydelsen

De væsentlige egenskaber ved varen og/eller tjenesteydelsen kan ses i det pågældende tilbud.

5. Priser og betalingsvilkår

5.1. De priser, der er angivet i de pågældende tilbud samt forsendelsesomkostningerne, udgør de samlede priser. De indeholder alle priskomponenter, inklusive alle afgifter.

5.2. Fragtomkostningerne er ikke inkluderet i købsprisen. De kan hentes frem vha. en tilsvarende knap på vores hjemmeside eller i det pågældende tilbud, de vises separat i løbet af bestillingsprocessen og skal også betales af dig, medmindre du er blevet lovet gratis levering.

5.3. Hvis leveringen sker til lande uden for EU, kan der opstå yderligere omkostninger, som vi ikke skal betale, såsom told, skatter eller pengeoverførselsgebyrer (kreditinstitutternes bankoverførsels- eller valutakursgebyrer), som du skal betale.

5.4. Du skal betale omkostningerne ved pengeoverførslen (kreditinstitutternes bankoverførsels- eller valutakursgebyrer) i de tilfælde, hvor leveringen sker til et EU-medlemsland, men hvor betalingen foretages uden for Den Europæiske Union.

5.5. De betalingsmidler, der står til rådighed for dig, vises under en tilsvarende knap på vores hjemmeside eller i det pågældende tilbud.

5.6. Medmindre andet er angivet for de enkelte betalingsmidler, forfalder betalingskravene fra den indgåede kontrakt til betaling med det samme.

6. Leveringsbetingelser

6.1. Leveringsbetingelserne, leveringsdatoen og eventuelle eksisterende leveringsbegrænsninger kan ses under en tilsvarende betegnet knap på vores hjemmeside eller i det pågældende tilbud.

6.2. Hvis du er forbruger, er det lovreguleret, at risikoen for hændeligt tab og hændelig forringelse af den solgte vare under forsendelsen først overgår til dig, når varen overdrages til dig, uafhængigt af, om forsendelsen er forsikret eller uforsikret. Det gælder ikke, hvis du selvstændigt har bestilt et transportfirma, der ikke er valgt af den erhvervsdrivende, eller en anden person, der er ansvarlig for at gennemføre forsendelsen.

7. Lovmæssige garantirettigheder

Ansvaret for mangler bygger på »Garanti«-bestemmelsen i vores Vilkår og betingelser (del I).

Sidste opdatering: 23.10.2019