Gå til hovedindhold

Uppgiftsskydd

Databeskyttelseserklæring

Medmindre andet er angivet nedenfor, er oplysning af dine personoplysninger ikke påkrævet ved lov eller kontrakt, og det er heller ikke nødvendigt for indgåelse af en kontrakt. Du er ikke forpligtet til at komme med disse oplysninger. Manglende oplysning har ingen konsekvenser. Det gælder kun, hvis der ikke gives andre oplysninger i de efterfølgende behandlingsaktiviteter.

»Personoplysninger« er enhver information, der har at gøre med en identificeret eller identificerbar fysisk person.

Serverlogfiler

Du kan besøge vores hjemmesider uden at angive personlige oplysninger. Hver gang du tilgår vores hjemmeside, overføres brugsdata til os eller vores webhost/IT-tjenesteudbyder fra din internetbrowser, som så gemmes i protokoldata (såkaldte serverlogfiler). Disse gemte data omfatter f.eks. navnet på den hentede side, datoen og tidspunktet for hentningen, IP-adressen, den overførte datamængde og den anmodende udbyder. Behandlingen sker på baggrund af artikel 6, stk. 1, litra f GDPR i vores overvejende legitime interesse i at sikre problemfri drift af vores hjemmeside og forbedre vores tilbud.

Kontakt

Ansvarlig

Kontakt os, hvis du ønsker det. Kontaktoplysningerne på den databehandlingsansvarlige kan findes under Kontakt.

Kontakt via e-mail på kundens initiativ

Hvis du på eget initiativ indleder en forretningskontakt med os via e-mail, indsamler vi kun dine personoplysninger (navn, e-mailadresse, meddelelsestekst) i det omfang, du har stillet dem til rådighed. Databehandlingen tjener til at behandle og besvare din kontaktanmodning.

Hvis kontakten har til hensigt at gennemføre foranstaltninger forud for en kontrakt (f.eks. rådgivning i tilfælde af købsinteresse, udarbejdelse af et tilbud) eller vedrører en allerede indgået kontrakt mellem dig og os, sker denne databehandling på grundlag af artikel 6, stk. 1 litra b GDPR.

Hvis der tages kontakt af andre årsager, sker denne databehandling iht. artikel 6 stk. 1 litra f GDPR på baggrund af vores overvejende legitime interesse i at behandle og besvare din anmodning. I så fald har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger iht. artikel 6 stk. 1 litra f GDPR pga. årsager, der opstår på baggrund af din særlige situation.

Vi bruger kun din e-mailadresse til at behandle din anmodning. Dine data vil herefter blive slettet i overensstemmelse med lovbestemte opbevaringsfrister, hvis du ikke har givet dit samtykke til yderligere behandling og brug.

Indsamling og behandling ved brug af kontaktformularen

Når du bruger kontaktformularen, indsamler vi kun dine personoplysninger (navn, e-mailadresse, meddelelsestekst) i det omfang, som du har stillet dem til rådighed i. Databehandlingen har til formål at tage kontakt.

Hvis kontakten har til hensigt at gennemføre foranstaltninger forud for en kontrakt (f.eks. rådgivning i tilfælde af købsinteresse, udarbejdelse af et tilbud) eller vedrører en allerede indgået kontrakt mellem dig og os, sker denne databehandling på grundlag af artikel 6, stk. 1 litra b GDPR. Hvis der tages kontakt af andre årsager, sker denne databehandling iht. artikel 6 stk. 1 litra f GDPR på baggrund af vores overvejende legitime interesse i at behandle og besvare din anmodning. I så fald har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger iht. artikel 6 stk. 1 litra f GDPR pga. årsager, der opstår på baggrund af din særlige situation. Vi bruger kun din e-mailadresse til at behandle din anmodning. Dine data vil herefter blive slettet i overensstemmelse med lovbestemte opbevaringsfrister, hvis du ikke har givet dit samtykke til yderligere behandling og brug.

micasia-Konto & bestillinger

micasia-konto

Når du åbner en micasia-konto, indsamler vi dine personoplysninger i det omfang, der er angivet her. Formålet med databehandling er at forbedre din indkøbsoplevelse og forenkle ordrebehandlingen. Behandlingen sker på baggrund af artikel 6 stk. 1 litra a GDPR med dit samtykke. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke ved at give os besked, uden at det påvirker lovligheden af den behandling, der udføres pga. samtykket frem til fortrydelsen. Din micasia-konto vil herefter blive slettet.

Indsamling, behandling og videregivelse af personoplysninger ved bestillinger

Ved bestillingen indsamler og behandler vi kun dine personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde og behandle din bestilling og for at behandle dine henvendelser. Det er nødvendigt at stille oplysningerne til rådighed for at kunne indgå kontrakten. Hvis de ikke stilles til rådighed medfører det, at der ikke kan indgås en kontrakt. Behandlingen sker på baggrund af artikel 6 stk. 1 litra a GDPR og er nødvendigt ift. opfyldelse af en kontrakt med dig.

Dine oplysninger videregives her fx til de forsendelsesfirmaer og dropshipping-udbydere, betalingsserviceudbydere, serviceudbydere til ordrebehandling og it-serviceudbydere, du har valgt. I alle tilfælde overholder vi strengt de lovmæssige krav. Omfanget af dataoverførslen er begrænset til et minimum.

Annoncering

Brug af e-mailadressen til forsendelse af nyhedsbreve

Uafhængigt af kontraktbehandlingen bruger vi udelukkende din e-mailadresse til vores egne reklameformål til forsendelse af nyhedsbreve, hvis du udtrykkeligt har givet dit samtykke til det. Behandlingen sker på baggrund af artikel 6 stk. 1 litra a GDPR med dit samtykke. Du kan til enhver tid tilbagekalde samtykket, uden at det påvirker lovligheden af den behandling, der udføres pga. samtykket frem til fortrydelsen. Du kan desuden til enhver tid afmelde nyhedsbrevet ved at bruge det tilsvarende link i nyhedsbrevet eller ved at give os besked. Din e-mailadresse vil herefter blive fjernet fra postlisten.

Dine data vil her blive videresendt til en tjenesteudbyder inden for e-mail-markedsføring som led i ordrebehandlingen. En overførsel til andre tredjeparter finder ikke sted.

Administration af kontakter og forsendelse af beskeder med Brevo:

Denne type service tillader administration af en database med e-mail-kontakter, telefonnumre eller andre kontaktoplysninger for at kommunikere med brugeren. Tjenesterne kan også indsamle data om datoen og tidspunktet, hvor en meddelelse blev læst af brugeren, og hvornår brugeren interagerer med indgående meddelelser, for eksempel ved at klikke på links indeholdt i dem.

Brevo Email (Brevo SAS)
Brevo er en e-mailadresse-administrations- og beskedtjeneste leveret af Brevo SAS.
Indsamlede personoplysninger: cookies; e-mail; brugsdata.
Behandlingssted: Frankrig
Databeskyttelseserklæring: https://de.brevo.com/legal/privacypolicy/
Håndtering af brugerdatabaser

Disse typer tjenester giver udbyderen mulighed for at oprette brugerprofiler, i første omgang ved at bruge e-mailadressen, navnet eller andre oplysninger, som brugeren har indsendt til denne applikation, samt spore brugeraktiviteter gennem analysefunktioner. Disse personoplysninger kan også matches med offentligt tilgængelige oplysninger om brugeren (såsom profiler på sociale medier) og bruges til at opbygge en personlig profil, som udbyderen kan se og bruge til at forbedre denne applikation. Nogle af disse tjenester giver muligvis også mulighed for at sende rettidige beskeder til brugeren, såsom e-mails, der forbinder denne applikation med specifikke handlinger.

Brevo Marketing Automation (Brevo SAS)
Brevo er en administrationstjeneste for brugerdatabaser, som leveres af Brevo SAS.
Indsamlede personoplysninger: cookies; e-mail; brugsdata.
Behandlingssted: Frankrig
Databeskyttelseserklæring: https://de.brevo.com/legal/privacypolicy/

Forsendelsesfirma

Videresendelse af e-mailadressen til forsendelsesfirmaer for at informere om forsendelsesstatus

Vi videresender din e-mailadresse til transportfirmaet som led i kontraktbehandlingen, hvis du har givet udtrykkeligt samtykke til det under bestillingsprocessen. Formålet med overførslen er at informere dig om forsendelsesstatus via e-mail. Behandlingen sker på baggrund af artikel 6 stk. 1 litra a GDPR med dit samtykke. Du kan til enhver tid tilbagekalde samtykket ved at give os eller transportfirmaet besked, uden at det påvirker lovligheden af den behandling, der udføres pga. samtykket frem til fortrydelsen.

Betalingsserviceudbydere

Brug af PayPal

Alle PayPal-transaktioner er underlagt PayPals databeskyttelseserklæring. Du kan finde den på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

Brug af Amazon Payments

Vi bruger Amazon Payments betalingsservice fra Amazon Payments Europe s.c.a. på vores hjemmeside (38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg; "Amazon Payments").

Formålet med databehandlingen er at kunne tilbyde dig betaling via Amazon Payments betalingsservice. For at kunne integrere denne betalingsservice, er det nødvendigt for Amazon Payments at indsamle, gemme og analysere data (f.eks. IP-adresse, enhedstype, operativsystem, browsertype, placering af din enhed), når webstedet tilgås. Cookies kan også bruges til dette. Cookies gør det muligt at genkende din browser.

Behandlingen af dine personoplysninger sker på baggrund af artikel 6 stk. 1 litra f GDPR i vores overvejende legitime interesse i et kundeorienteret udvalg af forskellige betalingsformer. Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger pga. årsager, der opstår på baggrund af din særlige situation. Ved at vælge og bruge »Amazon Payments« overføres de nødvendige oplysninger til gennemførsel af betalinger til Amazon Payments for at kunne opfylde kontrakten med dig vha. den valgte betalingsform. Denne behandling sker på baggrund af artikel 6 stk. 1 litra a GDPR.

Du kan finde flere oplysninger om databehandling, når du bruger Amazon Payments betalingsservice, i den tilknyttede databeskyttelseserklæring på: https://pay.amazon.com/de/help/201212490

Cookies

Vores hjemmeside bruger cookies. Cookies er små tekstfiler, der gemmes i internetbrowseren eller af internetbrowseren på en brugers computersystem. Hvis en bruger henter en hjemmeside, kan der gemmes en cookie på brugerens operativsystem. Denne cookie indeholder en karakteristisk tegnrækkefølge, der gør det muligt at identificere browseren entydigt, når hjemmesiden hentes frem igen.

Cookies gemmes på din computer. Derfor har du fuld kontrol over brugen af cookies. Ved at vælge de relevante tekniske indstillinger i din internetbrowser kan du få besked, inden cookies sættes, og ved hver enkelt beslutte, om du vil acceptere dem, og forhindre lagring af cookies og overførsel af de indeholdte data. Cookies, der allerede er blevet gemt, kan til enhver tid slettes. Vi gør dog opmærksom på, at du så muligvis ikke kan bruge alle funktionerne på denne hjemmeside i fuldt omfang.

Du kan bruge nedenstående links til at finde ud af, hvordan du kan administrere (bl.a. også deaktivere) cookies i de vigtigste browsere:

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/
manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Teknisk nødvendige cookies

Medmindre andet er angivet nedenfor i databeskyttelseserklæringen, bruger vi kun disse teknisk nødvendige cookies med det formål at gøre vores tilbud mere brugervenligt, effektivt og sikkert. Derudover gør cookies det muligt for vores systemer at genkende din browser, selv efter du har skiftet side, og at tilbyde dig tjenester. Nogle funktioner på vores internetside kan ikke tilbydes uden brug af cookies. For at de fungerer er det nødvendigt at browseren genkendes, selv efter du har skiftet side.

Brugen af cookies eller lignende teknologier bygger på § 25 stk. 2 TTDSG. Behandlingen af dine personoplysninger sker på baggrund af artikel 6 stk. 1 litra f GDPR i vores overvejende legitime interesse i at sikre hjemmesidens optimale funktionalitet samt en brugervenlig og effektiv udformning af vores tilbud. Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger pga. årsager, der opstår på baggrund af din særlige situation.

Analyse, reklamesporing, kommunikation & affiliate

Brug af Google Analytics

Vi bruger webanalysetjenesten Google Analytics fra Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; »Google«) på vores hjemmeside.

Databehandlingen har til formål at analysere denne hjemmeside og dens besøgende og bruges også til markedsførings- og reklameformål. Til det formål vil Google bruge de oplysninger, der er indhentet på vegne af operatøren af denne hjemmeside til at evaluere din brug af hjemmesiden, til at udarbejde rapporter om websiteaktiviteter og til at levere andre tjenesteydelsen over for hjemmesidens operatør, der har at gøre med brug af hjemmesiden og internettet. I den forbindelse kan følgende oplysninger bl.a. indsamles: IP-adresse, dato og klokkeslæt for sidevisningen, kliksti, oplysninger om den browser og enhed, du bruger, besøgte sider, referrer-URL (hjemmeside, hvorfra du fik adgang til vores hjemmeside), lokationsdata, købsaktiviteter. Den IP-adresse, der overføres af din browser som en del af Google Analytics, vil ikke blive sammenført med andre Google-data.

Google Analytics bruger teknologier som cookies, weblagring i browseren og web beacons, som muliggør en analyse af din brug af hjemmesiden. De oplysninger, der skabes på denne måde om din brug af denne hjemmeside, overføres normalt til en Google-server i USA og gemmes her. EU-Kommissionen har ikke truffet en afgørelse om tilstrækkelighed for USA. Dataoverførslen sker bl.a. på baggrund af standard kontraktklausuler som passende garantier for beskyttelse af personoplysninger, der kan ses på: https://policies.google.com/privacy/frameworks og https://business.safety.google/adsprocessorterms/. Både Google og amerikanske statslige myndigheder har adgang til dine data. Dine data kan være forbundet af Google med andre data, såsom din søgehistorik, dine personlige konti, dine brugsdata fra andre enheder og alle andre data, som Google har om dig.

IP-anonymisering er aktiveret på denne hjemmeside. Som følge heraf vil din IP-adresse på forhånd blive forkortet af Google inden for EU-medlemslande eller i andre kontraherende lande i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Det er kun undtagelsesvist, at den fulde IP-adresse vil blive sendt til en Google-server i USA og forkortet her.

Brugen af cookies eller lignende teknologier sker på baggrund af dit samtykke og bygger på § 25 stk. 1 S. 1 TTDSG sammen med artikel 6 stk. 1 litra a GDPR. Behandlingen af dine personoplysninger sker med dit samtykke på baggrund af artikel 6 stk. 1 litra a GDPR. Du kan til enhver tid tilbagekalde samtykket, uden at det påvirker lovligheden af den behandling, der udføres pga. samtykket frem til fortrydelsen.

Du kan finde mere information om vilkårene for brug og databeskyttelse på https://www.google.com/analytics/terms/de.html eller på https://www.google.de/intl/de/policies/ samt på https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de.

Brug af Matomo

Vi bruger analyseværktøjet Matomo fra InnoCraft Ltd. på vores hjemmeside (150 Willis St, 6011 Wellington, New Zealand; »Matomo«).

Databehandlingen har til formål at analysere denne hjemmeside og dens besøgende. Til det formål kan der bruges cookies, som gør det muligt at genkende internetbrowseren. I den forbindelse kan følgende oplysninger bl.a. indsamles: IP-adresse, oplysninger om den browser og enhed, du bruger, filer, du har klikket på eller downloadet, klik på links til tredjepartshjemmesider, referrer-URL (hjemmeside, hvorfra du har adgang til vores hjemmeside), vores hjemmesides URL, antallet af dine besøg, tidspunktet for dit første besøg, dato og tidspunkt for besøget, tidszone, lokationsdata. Brugerprofiler kan oprettes ud fra disse data under et pseudonym. De data, der indsamles med Matomo-teknologierne, vil ikke blive brugt til personligt at identificere den besøgende på denne hjemmeside og vil ikke blive sammenført med personoplysninger om bæreren af pseudonymet uden separat samtykke fra den pågældende person. Dine data vil i den forbindelse blive overført til et tredjeland uden for Den Europæiske Union, for hvilket EU-Kommissionen har truffet en afgørelse om tilstrækkelighed.

Brugen af cookies eller lignende teknologier sker på baggrund af dit samtykke og bygger på § 25 stk. 1 S. 1 TTDSG sammen med artikel 6 stk. 1 litra a GDPR. Behandlingen af dine personoplysninger sker med dit samtykke på baggrund af artikel 6 stk. 1 litra a GDPR. Du kan til enhver tid tilbagekalde samtykket, uden at det påvirker lovligheden af den behandling, der udføres pga. samtykket frem til fortrydelsen.

Brug af Hotjar

Vi bruger analyseværktøjet fra Hotjar Ldt. på vores hjemmeside. (Level 2, St. Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St. Julians STJ1000, Malta; »Hotjar«).

Databehandlingen har til formål at skabe behovsbaseret design, optimering og analyse af vores hjemmeside. Værktøjet bruges til at registrere de besøgendes bevægelser på hjemmesiden via stikprøver. Således skabes en protokol over musebevægelser, scrolladfærd, opholdstid og klik på hjemmesiden (såkaldt heatmap).

Hotjar bruger blandt andet cookies til dette formål. I den forbindelse kan følgende oplysninger bl.a. indsamles: IP-adresse (i anonymiseret form), information om den enhed, du bruger (skærmstørrelse, enheder, entydig identifikator af enheden), information om den browser, du bruger, lokationsdata (udelukkende for landet), foretrukket sprog til visning af hjemmesiden, benyttet operativsystem. Detaljeret information om de anvendte cookies, deres funktion og opbevaringsperiode kan findes her: https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotjar-Cookies

Brugerprofiler oprettes ud fra disse data under et pseudonym. Dataene bruges ikke til personligt at identificere den besøgende på hjemmesiden og sammenføres ikke med personoplysningerne for bæreren af pseudonymet. Hotjar har kontraktligt forbud mod at sælge de indsamlede data til andre tredjeparter.

Dine data kan evt. blive overført til USA. EU-Kommissionen har ikke truffet en afgørelse om tilstrækkelighed for USA. Dataoverførslen sker bl.a. på baggrund af passende beskyttelsesforanstaltninger. Hvis du beder om det, stiller Hotjar dig yderligere information til rådighed om de indførte foranstaltninger.

Brugen af cookies eller lignende teknologier sker på baggrund af dit samtykke og bygger på § 25 stk. 1 S. 1 TTDSG sammen med artikel 6 stk. 1 litra a GDPR. Behandlingen af dine personoplysninger sker med dit samtykke på baggrund af artikel 6 stk. 1 litra a GDPR. Du kan til enhver tid tilbagekalde samtykket, uden at det påvirker lovligheden af den behandling, der udføres pga. samtykket frem til fortrydelsen.

Mere information om databeskyttelse i forbindelse med brug af Hotjar kan findes her: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/#enduserenglish

Brug af Facebook-pixel

Vi bruger remarketing-funktionen »Custom Audiences« fra Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland »Facebook«) på vores hjemmeside.

Sammen med Meta Platforms Ireland er vi i fællesskab ansvarlige for indsamlingen af dine data, som finder sted, når tjenesten integreres, samt for overførslen af disse data til Facebook. Grundlaget er en aftale mellem os og Meta Platforms Ireland om fælles behandling af personoplysninger, hvori de respektive ansvarsområder er defineret. Aftalen kan læses på https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Ifølge denne er vi især ansvarlige for at opfylde informationsforpligtelserne iht. artikel 13, 14 GDPR, for at overholde sikkerhedskravene iht. artikel 32 GDPR med hensyn til den korrekte tekniske implementering og konfiguration af tjenesten og for at overholde forpligtelserne iht. artikel 33, 34 GDPR, hvis et brud på beskyttelsen af personoplysninger berører vores forpligtelser iht. den fælles behandlingsaftale. Meta Platforms Ireland er ansvarlig for at muliggøre de registreredes rettigheder i overensstemmelse med artikel 15 - 20 GDPR, at overholde sikkerhedskravene i artikel 32 GDPR med hensyn til sikkerheden af tjenesten og forpligtelserne iht. artikel 33, 34 GDPR, hvis et brud på beskyttelsen af personoplysninger berører Meta Platforms Irelands forpligtelser iht. den fælles behandlingsaftale.

Formålet med applikationen er at bruge målrettet interessebaseret reklame på det sociale netværk Facebook for hjemmesidens besøgende. Til det formål er Facebooks remarketing-tag implementeret på hjemmesiden. Dette tag bruges til at etablere en direkte forbindelse til Facebook-serverne, når du besøger hjemmesiden. Herved sendes oplysninger til Facebook-serveren om hvilke af vores sider, du har besøgt. Facebook tilknytter disse oplysninger til din personlige Facebook-brugerkonto. Når du besøger det sociale netværk Facebook, vil du herefter få vist personaliserede, interessebaserede Facebook-reklamer. Dine data kan evt. blive overført til USA. EU-Kommissionen har ikke truffet en afgørelse om tilstrækkelighed for USA. Dataoverførslen sker bl.a. på baggrund af standard kontraktklausuler som passende garantier for beskyttelse af personoplysninger, der kan ses på: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum.

Brugen af cookies eller lignende teknologier sker på baggrund af dit samtykke og bygger på § 25 stk. 1 S. 1 TTDSG sammen med artikel 6 stk. 1 litra a GDPR. Behandlingen af dine personoplysninger sker med dit samtykke på baggrund af artikel 6 stk. 1 litra a GDPR. Du kan til enhver tid tilbagekalde samtykket, uden at det påvirker lovligheden af den behandling, der udføres pga. samtykket frem til fortrydelsen.

Du kan finde mere information om Facebooks indsamling og brug af data, dine rettigheder i den forbindelse og muligheder for at beskytte dit privatliv i Facebooks information om databeskyttelse på https://www.facebook.com/about/privacy.

Brug af Google Ads Conversion Tracking

Vi bruger online annonceringsprogrammet »Google Ads« på vores hjemmeside og dermed også Conversion Tracking (evaluering af besøg). Google Conversion Tracking er en analysetjeneste fra Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; Google).

Hvis du klikker på en annonce, som Google har placeret, vil der blive gemt en konverteringssporingscookie på din computer. Disse cookies har en begrænset gyldighed, indeholder ingen personoplysninger og bruges derfor ikke til personlig identifikation. Hvis du besøger bestemte sider på vores hjemmeside og cookien endnu ikke er udløbet, kan vi og Google genkende, at du klikkede på annoncen og blev sendt videre til denne side. Hver Google Ads-kunde modtager en anden cookie. Således er der ikke mulighed for, at cookies kan spores gennem Ads-kunders hjemmesider. De oplysninger, der indhentes ved hjælp af konverteringscookien, bruges til at oprette konverteringsstatistik. Den fortæller os det samlede antal brugere, der klikkede på en af vores annoncer og blev sendt videre til en side med et konverteringssporings-tag. Vi modtager dog ingen oplysninger, hvormed brugere kan identificeres personligt.

Dine data kan evt. blive overført til serverne hos Google LLC i USA. EU-Kommissionen har ikke truffet en afgørelse om tilstrækkelighed for USA. Dataoverførslen sker bl.a. på baggrund af standard kontraktklausuler som passende garantier for beskyttelse af personoplysninger, der kan ses på: https://www.google.com/policies/privacy/.

Brugen af cookies eller lignende teknologier sker på baggrund af dit samtykke og bygger på § 25 stk. 1 S. 1 TTDSG sammen med artikel 6 stk. 1 litra a GDPR. Behandlingen af dine personoplysninger sker med dit samtykke på baggrund af artikel 6 stk. 1 litra a GDPR. Du kan til enhver tid tilbagekalde samtykket, uden at det påvirker lovligheden af den behandling, der udføres pga. samtykket frem til fortrydelsen.

Du kan finde mere information og Googles databeskyttelseserklæring på: https://www.google.de/policies/privacy/

Brug af Google Inc.´s remarketing- eller »lignende målgrupper«-funktion

Vi bruger remarketing- eller »lignende målgrupper«-funktionen fra Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland) på vores hjemmeside.

Applikationen har til formål at analysere besøgendes adfærd og besøgendes interesser. Google bruger cookies til at analysere brugen af hjemmesiden, hvilket udgør grundlaget for at skabe interessebaserede annoncer. Besøg på hjemmesiden samt anonymiserede data om brugen af hjemmesiden registreres via cookies. Der gemmes ingen personoplysninger for de besøgende på hjemmesiden. Hvis du efterfølgende besøger en anden hjemmeside inden for Googles displaynetværk, vil du få vist annoncer, der med stor sandsynlighed vil tage hensyn til tidligere viste produkt- og informationsområder.

Dine data kan evt. blive overført til serverne hos Google LLC i USA. EU-Kommissionen har ikke truffet en afgørelse om tilstrækkelighed for USA. Dataoverførslen sker bl.a. på baggrund af standard kontraktklausuler som passende garantier for beskyttelse af personoplysninger, der kan ses på: https://policies.google.com/privacy/frameworks.

Behandlingen af dine personoplysninger sker på baggrund af artikel 6 stk. 1 litra f GDPR i vores overvejende legitime interesse i at vise hjemmesidens besøgende målrettet, interessebaseret reklame. Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger pga. årsager, der opstår på baggrund af din særlige situation.

Du kan permanent deaktivere brugen af cookies gennem Google ved at klikke på nedenstående link og downloade og installere det plug-in, du finder her: https://support.google.com/ads/answer/7395996

Alternativt kan du forhindre tredjeparters brug af cookies ved at besøge Network Advertising Initiatives deaktiveringsside på https://www.networkadvertising.org/choices/ og implementere de yderligere oplysninger om opt-out. Du kan finde mere information om Google remarketing og den tilhørende databeskyttelseserklæring på: https://www.google.com/privacy/ads/

Brug af Microsoft Advertising

Vi bruger Microsoft Advertising fra Microsoft Corporation (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA; »Microsoft«) på vores hjemmeside.

Databehandlingen har markedsførings- og reklameformål og har til formål at måle reklameforanstaltningers succes (konverteringssporing). Vi finder ud af det samlede antal brugere, der klikkede på en af vores annoncer og blev sendt videre til en side med et konverteringssporings-tag. Det er dog ikke muligt herved at identificere disse brugere personligt. Microsoft Advertising bruger teknologier som cookies og web beacons, som muliggør en analyse af din brug af hjemmesiden. Når der klikkes på en annonce, som Microsoft Advertising har placeret, vil der blive gemt en konverteringssporingscookie på din computer. Denne cookie har en begrænset gyldighed og bruges ikke til personlig identifikation. Hvis du besøger bestemte sider på vores hjemmeside og cookien endnu ikke er udløbet, kan vi og Microsoft genkende, at du klikkede på annoncen og blev sendt videre til denne side. I den forbindelse kan følgende oplysninger bl.a. indsamles: IP-adresse, identifikatorer tildelt af Microsoft (kendetegn), oplysninger om den browser og enhed, du bruger, referrer-URL (hjemmeside, hvorfra du fik adgang til vores hjemmeside), vores hjemmesides URL-adresse.

Dine data kan evt. blive overført til USA. EU-Kommissionen har ikke truffet en afgørelse om tilstrækkelighed for USA. Brugen af cookies eller lignende teknologier sker på baggrund af dit samtykke og bygger på § 25 stk. 1 S. 1 TTDSG sammen med artikel 6 stk. 1 litra a GDPR. Behandlingen af dine personoplysninger sker med dit samtykke på baggrund af artikel 6 stk. 1 litra a GDPR. Du kan til enhver tid tilbagekalde samtykket, uden at det påvirker lovligheden af den behandling, der udføres pga. samtykket frem til fortrydelsen.

Mere information om databeskyttelse og de af Microsoft Bing benyttede cookies kan findes her https://privacy.microsoft.com/privacystatement.

Brug af Pinterest-tagget

Vi bruger Pinterest-tagget fra Pinterest Europe Limited (Palmerston House, 2nd, Fenian Street, Floor, Dublin 2, Irland »Pinterest«) på vores hjemmeside.

Formålet med applikationen er at bruge målrettet interessebaseret reklame på det sociale netværk Pinterest for hjemmesidens besøgende. Til det formål er Pinterests konverteringstag implementeret på hjemmesiden. Dette tag bruges til at etablere en direkte forbindelse til Pinterest-serverne, når du besøger hjemmesiden. Herved sendes oplysninger til Pinterest-serveren om hvilke af vores sider, du har besøgt. Pinterest tilknytter disse oplysninger til din personlige Pinterest-brugerkonto, hvis du er logget ind på det sociale netværk. Når du besøger Pinterest, vil du herefter få vist personaliserede, interessebaserede Pinterest-reklamer.

Hvis du tilgår vores hjemmeside via en pin på det sociale netværk Pinterest, vil en konverteringssporingscookie blive gemt på din computer. Disse cookies har en begrænset gyldighed, indeholder ingen personoplysninger og bruges derfor ikke til personlig identifikation. Hvis du besøger bestemte sider på vores hjemmeside og cookien endnu ikke er udløbet, kan vi og Pinterest genkende, at du klikkede på pinen og blev sendt videre til denne side. De oplysninger, der indhentes ved hjælp af konverteringscookien, bruges til at oprette konverteringsstatistik og dermed optimere vores hjemmeside. I den forbindelse kan følgende oplysninger bl.a. behandles: Samlet antal brugere, der klikkede på en af vores pins og blev sendt videre til vores hjemmeside, besøgte undersider på vores hjemmeside (f.eks. kategori- eller produktsider), søgninger på vores hjemmeside, indholdet i din indkøbskurv, gennemførte transaktioner. Dine data kan evt. blive overført til USA. EU-Kommissionen har ikke truffet en afgørelse om tilstrækkelighed for USA. Dataoverførslen sker bl.a. på baggrund af standard kontraktklausuler som passende garantier for beskyttelse af personoplysninger, der kan ses på: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/dataprotection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_de.

Brugen af cookies eller lignende teknologier sker på baggrund af dit samtykke og bygger på § 25 stk. 1 S. 1 TTDSG sammen med artikel 6 stk. 1 litra a GDPR. Behandlingen af dine personoplysninger sker med dit samtykke på baggrund af artikel 6 stk. 1 litra a GDPR. Du kan til enhver tid tilbagekalde samtykket, uden at det påvirker lovligheden af den behandling, der udføres pga. samtykket frem til fortrydelsen.

Du kan finde mere information om Pinterests indsamling og brug af data, dine rettigheder i den forbindelse og muligheder for at beskytte dit privatliv i Pinterests information om databeskyttelse på https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

Brug af ADCELL´s partnerprogram

Vi bruger partnerprogrammet »ADCELL« fra Firstlead GmbH (Rosenfelder Str. 15-16, 10315 Berlin; »ADCELL«). Sammen med ADCELL er vi i fællesskab ansvarlige for indsamlingen af dine data, som finder sted, når tjenesten integreres, samt for overførslen af disse data til ADCELL. Grundlaget er en aftale mellem os og ADCELL om fælles behandling af personoplysninger. Aftalen kan læses på https://www.adcell.de/datenverarbeitung. I henhold til den er vi og ADCELL lige ansvarlige for at opfylde forpligtelserne i henhold til GDPR, især for at opfylde oplysningspligten i henhold til artikel 13, 14 GDPR og for at sikre de registreredes rettigheder i henhold til artikel 15 - 21 GDPR.

Hvis du klikker på en annonce med et partnerlink, gemmer ADCELL en konverteringssporingscookie på din computer. Disse cookies har til formål at afregne korrekt inden for partnerprogrammet ved at registrere et reklamemiddels succes. Cookiesene registrerer, at du har klikket på annoncen, og således kan oprindelsen til bestillingen spores hos annoncøren. ADCELL bruger også såkaldte sporingspixels. De gør det muligt at evaluere information, som fx besøgendes trafik på siderne.

Den information, der skabes af cookies og sporingspixels om brugen af denne hjemmeside (inklusive IP-adressen) og leveringen af annonceformater, overføres til en ADCELL-server og gemmes her. ADCELL kan blandt andet registrere, at der blev klikket på partnerlinket på denne hjemmeside. Under bestemte omstændigheder kan ADCELL videregive disse (anonymiserede) oplysninger til kontrahenter, men data som f.eks. IP-adressen sammenføres ikke med andre gemte data. Brugen af cookies eller lignende teknologier sker på baggrund af dit samtykke og bygger på § 25 stk. 1 S. 1 TTDSG sammen med artikel 6 stk. 1 litra a GDPR. Behandlingen af dine personoplysninger sker med dit samtykke på baggrund af artikel 6 stk. 1 litra a GDPR. Du kan til enhver tid tilbagekalde samtykket, uden at det påvirker lovligheden af den behandling, der udføres pga. samtykket frem til fortrydelsen.

Brug af Awins partnerprogram

Vi bruger partnerprogrammet »Awin« fra AWIN AG (Eichhornstraße 3, 10785 Berlin; »Awin«).

Hvis du klikker på en annonce med et partnerlink, gemmer Awin en konverteringssporingscookie på din computer. Disse cookies har til formål at afregne korrekt inden for partnerprogrammet ved at registrere et reklamemiddels succes. Cookiesene registrerer, at du har klikket på annoncen, og således kan oprindelsen til bestillingen spores hos annoncøren. Awin bruger også det, der er kendt som fingerprinting. De gør det muligt at genkende den enhed, du bruger. Awin kan blandt andet registrere, at der blev klikket eller kigget på partnerlinket på denne hjemmeside. Awin registrerer bl.a. dine transaktionsdata (som f.eks. ordreværdi, produkttype, salgskanal, brug af en kupon) og dit brugernavn i form af en individuel talrækkefølge, så en identitet ikke kan identificeres, men alligevel indeholder information om de konkrete brugerhandlinger og brugerens benyttede terminaludstyr.

Dine data kan evt. blive overført til tredjepartslande som fx USA. EU-Kommissionen har ikke truffet en afgørelse om tilstrækkelighed for USA. Dataoverførslen sker bl.a. på baggrund af standard kontraktklausuler som passende garantier for beskyttelse af personoplysninger, der kan ses på: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_de.

Brugen af cookies eller lignende teknologier sker på baggrund af dit samtykke og bygger på § 25 stk. 1 S. 1 TTDSG sammen med artikel 6 stk. 1 litra a GDPR. Behandlingen af dine personoplysninger sker med dit samtykke på baggrund af artikel 6 stk. 1 litra a GDPR. Du kan til enhver tid tilbagekalde samtykket, uden at det påvirker lovligheden af den behandling, der udføres pga. samtykket frem til fortrydelsen.

Databeskyttelseserklæringen med detaljeret information om brugen af data gennem Awin kan du læse på https://www.awin.com/de/datenschutzerklarung.

Plugins og diverse

Brug af Google Tag Manager

Vi bruger Google Tag Manager fra Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; »Google«) på vores hjemmeside.

Denne applikation administrerer JavaScript-tags og HTML-tags, der især bruges til at implementere sporings- og analyseværktøjer. Databehandlingen har til formål at skabe behovsbaseret design og optimering af vores hjemmeside.

Google Tag Manager gemmer ikke selv cookies og behandler herved ikke personoplysninger. Programmet muliggør dog aktivering af yderligere tags, der kan indsamle og behandle personoplysninger.

Mere information om brugsvilkår og databeskyttelse kan du læse her https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html.

Brug af Criteo

Vi bruger en teknologi fra Criteo SA, 32 Rue Blanche - 75009 Paris - Frankrig & Gewürzmühlstr. 11 D-80538 München (»Criteo«). På vores hjemmeside indsamles, gemmes og evalueres information om besøgendes surfadfærd i pseudonymiseret form til markedsføringsformål ved hjælp af »cookie«-tekstfiler på baggrund af vores legitime interesse i visning af personaliseret reklame iht. artikel 6 stk. 1 litra f GDPR.

Criteo bruger en algoritme til at analysere surfadfærden og kan herefter vise målrettede produktanbefalinger som personaliserede reklamebannere på andre hjemmesider (såkaldte publishers).

Disse data kan under ingen omstændigheder bruges til personligt at identificere dig som besøgende på vores hjemmesider. De indsamlede data bruges kun til at forbedre tilbuddet. Denne information vil ikke blive brugt på anden måde eller videregivet til en tredjepart.

Du kan gøre indsigelse mod den fuldstændig anonyme analyse af din brugsadfærd på vores hjemmesider ved at klikke på Criteos opt-out www.criteo.com/de/privacy/. Hvis du allerede har fravalgt (opt-out-cookie) og gerne vil se personlige Criteo-bannere igen, skal du klikke på Criteos opt-in http://www.criteo.com/de/privacy. Du kan læse mere om den anvendte teknologi i Criteo SA´s information om databeskyttelse. http://www.criteo.com/de/privacy

Konkurrencer

Vi tilbyder dig mulighed for at deltage i konkurrencer. Hvis du deltager i en af vores konkurrencer, vil de data, du indtaster i forbindelse med din deltagelse, blive behandlet uden yderligere samtykke fra dig, men naturligvis kun til gennemførelse af den pågældende konkurrence. Som led i gennemførslen af konkurrencen videregiver vi dine data til det transportfirma, der har til fået til opgave at levere varerne, eller til en finansiel tjenesteudbyder, hvis videregivelsen er nødvendig ift. leveringen eller udbetalingen af din præmie. Hvis dine data offentliggøres i tilfælde af en gevinst, vil du blive informeret om det som en del af samtykkeerklæringen. Retsgrundlaget for videregivelsen af data er artikel 6 stk. 1 litra b) GDPR. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til behandling af data i forbindelse med deltagelse i vores konkurrencer med virkning for fremtiden og iht. artikel 7 stk. 3 GDPR. Det eneste du her skal gøre, er at informere os om din fortrydelse.

Integration af Trusted Shops trustbadge

Trusted Shops trustbadge er integreret på denne hjemmeside for at vise vores Trusted Shops certifikat og evt. indsamlede anmeldelser, samt for at tilbyde Trusted Shops produkter til købere efter en bestilling. Det sker for at varetage vores overordnede legitime interesser i optimal markedsføring af vores tilbud iht. artikel 6 stk. 1 S. 1 litra f GDPR. Trustbadgen og de tjenester, der annonceres sammen med den, er et tilbud fra Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Köln. Når Trustbadge hentes frem, gemmer webserveren automatisk en såkaldt serverlogfil, som f.eks. indeholder din IP-adresse, dato og tidspunkt for opkaldet, overført datavolumen og den anmodende udbyder (adgangsdata) og dokumenterer hentningen. Disse adgangsdata evalueres ikke og overskrives automatisk senest syv dage efter afslutningen af dit besøg på siden. Andre personoplysninger vil kun blive overført til Trusted Shops, hvis du har givet dit samtykke til det, hvis du efter en bestilling har valgt at bruge Trusted Shops produkter eller allerede har registreret dig til denne brug. I så fald gælder den kontraktlige aftale, der er indgået mellem dig og Trusted Shops.

Ekstern produktionskontrol

Dine personoplysninger vil blive videresendt til vores eksterne produktionskontrol efter en vellykket gennemførelse af en bestilling. Formålet med databehandlingen og videresendelsen af data er, at din ordre behandles og sendes via PPS Imaging GmbH.

Ekstern dropshipping-partner

Dine personoplysninger vil blive videresendt til vores eksterne dropshipping-partner efter en vellykket gennemførelse af en bestilling. Formålet med databehandlingen og videresendelsen af data er, at din ordre behandles og sendes.

Kontaktoplysninger for databeskyttelsesrådgiveren

mobilplus systemhaus GmbH
Tony Nobst
Am Wüsteberg 3
01723 Wilsdruff OT Kesselsdorf
Tlf.: +49 (0)352 042 70 312
E-mail: datenschutzteam@mobilplus.it
Registreredes rettigheder og opbevaringsperiode
Opbevaringsperiode

Efter kontraktens fulde opfyldelse vil dataene i første omgang blive opbevaret i garantiperiodens varighed, hvorefter de gemmes under hensyntagen til lovbestemte opbevaringsperioder, især skatte- og handelsret, for til sidst at blive slettet efter periodens udløb, hvis du ikke har givet dit samtykke til den yderligere behandling og brug.

Den registreredes rettigheder

Hvis de juridiske krav er opfyldt, har du følgende rettigheder iht. artikel 15 til 20 GDPR: ret til indsigt, til berigtigelse, til sletning, til begrænsning af behandling, til dataportabilitet.

Derudover har du iht. artikel 21 stk. 1 GDPR ret til at gøre indsigelse mod behandlingen, der bygger på artikel 6 stk. 1 litra f GDPR, samt mod behandlingen med henblik på direkte markedsføring.

Ret til at indgive klage til tilsynsmyndigheden

I henhold til artikel 77 GDPR har du ret til at klage til tilsynsmyndigheden, hvis du mener, at dine personoplysninger ikke bliver behandlet lovligt.

Ret til at gøre indsigelse

Hvis den databehandling af personoplysninger, der er anført her, bygger på vores legitime interesse iht. artikel 6 stk. 1 litra f GDPR, så har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod denne behandling pga. årsager, der opstår på baggrund af din særlige situation med virkning for fremtiden.

Efter der er blevet gjort indsigelse, vil behandlingen af de pågældende data blive afsluttet, medmindre vi kan påvise vægtige legitime grunde til behandlingen, der overskrider dine interesser, rettigheder og friheder, eller hvis behandlingen tjener til at gøre retskrav gældende eller til at udøve eller forsvare retskrav.

Sidste opdatering: 10.01.2022