Gå til hovedindhold

Fortrydelsesret for forbrugere

(en forbruger er enhver fysisk person, der indgår en retshandel med formål, der i overvejende grad hverken kan henføres til deres erhvervsmæssige eller selvstændige erhvervsmæssige virksomhed.)

Indsendelse af fortrydelse

Med vores online formular kan du nemt indgive en fortrydelse. Udfyld alle felter markeret med en stjerne*, så vi kan behandle din meddelelse hurtigt.

Til online formularen: Indsend fortrydelse online

Vejledning om fortrydelsesret

Fortrydelsesret

Du har ret til at fortryde denne kontrakt inden for 14 dage uden at angive nogen grund. Fortrydelsesfristen er 14 dage fra og med den dag,

 • hvor du eller en af dig udpeget tredjepart, som ikke er transportøren, har taget varerne i besiddelse, forudsat at du har bestilt en eller flere varer som led i en enkelt bestilling, og disse er eller vil blive leveret på én gang;
 • hvor du eller en af dig udpeget tredjepart, som ikke er transportøren, har taget den sidste vare i besiddelse, forudsat at du har bestilt flere varer som led i en enkelt bestilling, og disse er eller vil blive leveret separat;
 • hvor du eller en af dig udpeget tredjepart, som ikke er transportøren, har taget den sidste delforsendelse eller stykke i besiddelse, forudsat at du har bestilt en vare, der leveres i flere delforsendeler eller stykker;

For at gøre brug af din fortrydelsesret, skal du informere os (micasia, Apalis Home GmbH, Freiberger Strasse 69-71, - Innenhof -, 01159 Dresden, telefonnummer: +49 (0) 351 261 703 30, faxnummer: +49 (0) 351 261 703 99, e-mailadresse: shop@micasia.dk) vha. en klar og entydig erklæring (f.eks. et brev sendt med posten, en fax eller e-mail) om din beslutning om at fortryde denne kontrakt. Du kan bruge den vedhæftede standardfortrydelsesformular til det, men det er ikke obligatorisk.

For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at du sender meddelelsen om at du gør brug af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Konsekvenser af fortrydelsen

Hvis du fortryder denne kontrakt, skal vi tilbagebetale alle betalinger, som vi har modtaget fra dig, inklusive leveringsomkostningerne (med undtagelse af de ekstra omkostninger, der følger af, at du har valgt en anden type levering end den billigste standardlevering, der tilbydes af os), straks og senest inden for 14 dage fra og med den dag, hvor vi modtog meddelelsen om din fortrydelse af denne kontrakt. Til denne tilbagebetaling bruger vi det samme betalingsmiddel, som du brugte i den oprindelige transaktion, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt med dig; under ingen omstændigheder vil du skulle betale for denne tilbagebetaling.

Vi kan nægte tilbagebetaling, indtil vi har modtaget de returnerede varer, eller indtil du har fremlagt dokumentation for, at du har returneret varerne, alt afhængigt af hvad der er det tidligste tidspunkt.

Du skal sende eller overdrage varerne til os eller til micasia, Apalis Home GmbH, Freiberger Strasse 69-71, - Innenhof -, 01159 Dresden, Tyskland straks og under alle omstændigheder senest 14 dage fra og med den dag, hvor du informerer os om fortrydelsen af denne kontrakt. Fristen er overholdt, hvis du sender varerne afsted inden fristen på 14 dage er udløbet.

Du betaler de direkte omkostninger til returforsendelsen af varer, der kan sendes som pakke, samt de direkte omkostninger til returforsendelsen af varer, der ikke kan sendes som pakke. Omkostningerne for varer, der ikke kan sendes som pakke, anslås til maks. 49,90 EUR.

Du hæfter kun for et eventuel værditab af varerne, hvis dette værditab er en følge af en håndtering gennem dig, der ikke er nødvendig ift. at kontrollere varernes beskaffenhed, egenskaber og funktioner.

Årsager til udelukkelse eller udløb

Fortrydelsesretten gælder ikke for kontrakter

 • om levering af varer, der ikke er præfabrikerede, og hvor individuelle valg eller beslutninger fra forbrugerens side er afgørende ift. fremstillingen af disse varer, eller hvor de klart er skræddersyet til forbrugerens personlige behov;
 • om levering af varer, der hurtigt kan fordærves, eller hvis udløbsdato snart ville blive overskredet;
 • om levering af alkoholholdige drikkevarer, hvis pris var aftalt ved kontraktens indgåelse, men som tidligst kan leveres 30 dage efter kontraktens indgåelse, og hvis aktuelle værdi afhænger af udsving på markedet, som den erhvervsdrivende ikke har nogen indflydelse på;
 • om levering af aviser, tidsskrifter eller magasiner med undtagelse af abonnementskontrakter. Fortrydelsesretten udløber før tid for kontrakter
 • om levering af forseglede varer, som af hensyn til sundhedsbeskyttelse eller hygiejne ikke er egnede til returnering, hvis deres forsegling er fjernet efter leveringen;
 • om levering af varer, hvis disse pga. deres beskaffenhed er blevet blandet uadskilleligt sammen med andre varer efter leveringen;
 • om levering af lyd- eller videooptagelser eller computersoftware i en forseglet pakke, hvis forseglingen er brudt efter leveringen.

Standardfortrydelsesformular

Hvis du ønsker at fortryde kontrakten, bedes du udfylde denne formular og sende den tilbage. Download standardfortrydelsesformular

Til

micasia, Apalis Home GmbH
Freiberger Strasse 69-71, - Innenhof -
01159 Dresden
Faxnummer: +49 (0) 351 261 703 99

E-mailadresse: shop@micasia.dk:

 • Jeg/vi (*) fortryder hermed den af mig/os (*) indgåede kontrakt om køb af følgende varer (*)/
 • levering af følgende tjeneste (*)
 • Bestilt den (*)/ modtaget den (*)
 • Forbrugerens/forbrugernes navn(e)
 • Forbrugerens/forbrugernes adresse(r)
 • Forbrugerens/forbrugernes underskrift(er) (kun hvis meddelelsen er på papir)
 • Dato

(*) Streg det over, der ikke er gældende.